Schade en diefstal melden

Een schade of diefstal kan helaas voorkomen. Als dit voorkomt dan moet je dit bij ons melden via de telefoon ter kennisgeving, en daarna online via de website van Europeesche Verzekeringen via deze link. Deze link is niet alleen voor reissschades, maar ook voor schade aan je fiets als je niét op vakantie bent. De vakantie/reisvragen hoef je dan niet in te vullen.

De afdeling Schade van Europeesche Verzekeringen beoordeelt dan je aanvraag. Als eerste wordt gekeken of je melding compleet en volledig is. Anders volgen er nog vragen. Als het dossier compleet is wordt er inhoudelijk naar gekeken, en zal Europeesche je zonder tussenkomst van Sportzeker berichten. Normale doorlooptijd is binnen 2 weken.

Als er verder nog bijzonderheden zijn, of je vragen hebt, dan kan je uiteraard contact opnemen met Sportzeker. Wij zijn je tussenpersoon voor de verzekering. Dus heb je klachten/vragen/opmerkingen aarzel dan niet om ons te informeren/vragen.

Schade en diefstal melden

Een schade of diefstal kan helaas voorkomen. Als dit voorkomt dan moet je dit bij ons melden via de telefoon ter kennisgeving, en daarna online via de website van Europeesche Verzekeringen via deze link. Deze link is niet alleen voor reissschades, maar ook voor schade aan je fiets als je niét op vakantie bent. De vakantie/reisvragen hoef je dan niet in te vullen.

De afdeling Schade van Europeesche Verzekeringen beoordeelt dan je aanvraag. Als eerste wordt gekeken of je melding compleet en volledig is. Anders volgen er nog vragen. Als het dossier compleet is wordt er inhoudelijk naar gekeken, en zal Europeesche je zonder tussenkomst van Sportzeker berichten. Normale doorlooptijd is binnen 2 weken.

Als er verder nog bijzonderheden zijn, of je vragen hebt, dan kan je uiteraard contact opnemen met Sportzeker. Wij zijn je tussenpersoon voor de verzekering. Dus heb je klachten/vragen/opmerkingen aarzel dan niet om ons te informeren/vragen.