Disclaimer

Deze Website is enkel en alleen gecreëerd met het doel partijen te interesseren voor Sportzeker en daarmee ook de Europeesche Verzekering Maatschappij NV.

De Europeesche verzekeringen draagt zorg voor de uitvoer van de verzekeringen. De disclaimer van de Europeesche kan je nalezen op: Link

De Europeesche Verzekeringen heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf, en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Sportzeker is ingeschreven in het handelsregister onder K.v.K. nummer 30246329. Sportzeker is verbonden bemiddelaar voor het verkopen van reisverzekeringen en aanverwante producten van de Europeesche verzekeringen.

Door deze Website te bezoeken en bekijken stemt u ermee in dat Sportzeker, noch de Europeesche, niet aansprakelijk zijn voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie. Hoewel deze website met de allergrootste zorg is samengesteld kan de website onderhevig zijn aan wijzigingen waardoor geen aanspraak gedaan kan worden op de juistheid en correctheid van de hier aangeboden informatie. Vraag dus voor er gehandeld wordt op basis van de aangeboden informatie om de laatste voorwaarden.